• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Srebrenici

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Žalbe na sudske odluke

  Žalbe na sudske odluke

  15.07.2011.

  Prijem žalbi na odluke Osnovnog suda u Srebrenica vrši se svaki radni dan od 08:00 do 14:00 časova, u prijemnoj kancelariji ovog suda (pisarnici), a žalbe se zatim prosleđuju nadležnom sudu.

  Stranka u postupku koja nije zadovoljna sudskom odlukom može uložiti žalbu nakon što joj je pismena sudska odluka dostavljena. Sudska odluka sadrži pouku o pravnom lijeku. Rok za izjavljivanje žalbe određen je u pravnoj pouci. Žalba se predaje u prostoriji za prijem pismena ovog suda u prizemlju zgrade  suda (pisarnica). Sud primjerak žalbe dostavlja protivnoj strani koja u propisanom roku može dostaviti odgovor na žalbu. Nakon davanja odgovora, odnosno protek roka za odgovor, žalba sa clijem spisom se dostavlja na odlučivanje nadležnom sudu (sada Okružni sud Bijeljina).

  334 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1