• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u
  Srebrenici

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Žalbe na sudske odluke

  Žalbe na sudske odluke

  15.07.2011.

  Prijem žalbi na odluke Osnovnog suda u Srebrenica vrši se svaki radni dan od 08:00 do 14:00 časova, u prijemnoj kancelariji ovog suda (pisarnici), a žalbe se zatim prosleđuju nadležnom sudu.

  Stranka u postupku koja nije zadovoljna sudskom odlukom može uložiti žalbu nakon što joj je pismena sudska odluka dostavljena. Sudska odluka sadrži pouku o pravnom lijeku. Rok za izjavljivanje žalbe određen je u pravnoj pouci. Žalba se predaje u prostoriji za prijem pismena ovog suda u prizemlju zgrade  suda (pisarnica). Sud primjerak žalbe dostavlja protivnoj strani koja u propisanom roku može dostaviti odgovor na žalbu. Nakon davanja odgovora, odnosno protek roka za odgovor, žalba sa clijem spisom se dostavlja na odlučivanje nadležnom sudu (sada Okružni sud Bijeljina).

  • 1 - 1 / 1
  • 1