• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Srebrenici

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Sudska odjeljenja

  Sudska odjeljenja

  15.11.2019.

  Unutrašnjom organizacijom suda obezbjeđuje se raspodjela poslova na odgovarajuće unutrašnje organizacione jedinice na principu funkcionalno srodnih i međusobno povezanih poslova na način kojim se osigurava:

  • zakonito, stručno, efikasno i racionalno vršenje poslova i zadataka, 
  • puna uposlenost radnika i maksimalno korištenje stručnih znanja i drugih radnih sposobnosti radnika, 
  • efikasno rukovođenje, koordiniranje rada i nadzor nad obavljanjem poslova, 
  • lična odgovornost za obavljenje poslova, 
  • praćanje i proučavanje sudske prakse,
  • primjena savremenih metoda rada i obezbjeđenje strankama da na brz i efikasan način ostvare svoja prava i pravne interese koja im po zakonu pripadaju, 
  • primjena principa javnosti u skladu sa zakonom,
  • ostvarivanje saradnje sa drugim subjektima u cilju omogućavanja stručnog obrazovanja i usavršavanja radnika.

  Za vršenje poslova kojima se osiguravaju uslovi za pravilan i zakonit rad suda obrazuju se slijedeće organizacione jedinice:

  • Organizaciona jedinica sudijskih poslova
  • Odjeljenje sudske uprave
  • Odjeljenje za računovodstvene, administrativno-tehničke i pomoćne poslove
  • Odjeljenje zemljišnoknjižne kancelarije


  Poslove iz djelokruga rada organizacione jedinice sudijskih poslova obavljaju:

  • krivično odjeljenje,
  • građansko odjeljenje (parnično i vanparnično odjeljenje),
  • prekršajno odjeljenje.

  Unutrašnja organizacija Osnovnog suda u srebrenica je uređena Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Srebrenici.

  Više informacija možete naći u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u ­­­­­Srebrenici  a koji se nalazi u "Akti suda".


   

  373 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1