• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Srebrenici

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnost Osnovnog suda u Srebrenici

  30.09.2011.

  Osnovni sud u Srebrenici je mjesno nadležan za opštine Bratunac i Srebrenica.

   

  Osnovni sud u Srebrenici stvarno je nadležan za suđenje:

  1. u krivičnim predmetima

  a) da u prvom stepenu sudi:

  • za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda;
  • za krivična djela za koja je posebnim zakonom propisana nadležnost osnovnog suda;
  • za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na osnovni sud;
  • u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika.

  b) da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;

  c) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude.

  2. građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi

  a) u svim građanskim sporovima i

  b) u vanparničnom postupku

  3. drugim predmetima

  a) da sprovodi izvršni postupak,

  b) da određuje mjere obezbjeđenja,

  c) da obavlja zemljišnoknjižne poslove,

  d) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini

  e) da vrši druge poslove određene zakonom Nadležnost, unutrašnje uređenje i rad suda regulisani su Zakonom o sudovima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 111/04, 109/05, 37/06, 17/08 i 119/08) i ostalim podzakonskim propisima.

   

  744 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1