Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Odabrana sudska praksa Bosne i Hercegovine

08.02.2021.

O izabranim pravnim stavovima Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Republike Srpske, Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, te Apelacionog suda Brčko distrikta BiH možete se informisati kroz bazu sudskih odluka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH. U bazi su vam takođe dostupne nižestepene odluke donesene u izabranom predmetu i odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ukoliko je u konkretnom predmetu uložena apelacija ovom sudu.

U bazi je trenutno dostupno 13448 odluke, od čega je 7984 odluka iz građanske oblasti, 4162 iz krivične oblasti, te 1302 iz upravne oblasti. Odluke možete pretraživati po različitim parametrima npr. broj odluke, datum donošenja odluke, naziv suda koji je donio odluku i slično. Pretragu možete vršiti i po pravnim terminima i slobodnom tekstu npr. djela protiv sigurnosti javnog prometa, priznanje strane sudske odluke, otkaz ugovora o radu i slično.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 28.01.2021.godine, na prijedlog Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), usvojilo Odluku o stavljanju van snage Odluke o visini naknade za pristup Bazi sudskih odluka Centra za sudsku dokumentaciju VSTV-a BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 15/14). 

Važno saopštenje: Besplatan pristup navedenoj bazi biće omogućen svim zainteresovanim licima kada Odluka Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine stupi na snagu, tačnije danom njene objave u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Isto se očekuje u martu 2021. godine.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Српском (ћирилица).

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Baza sudskih odluka CSD-a