Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

 

   1 - 6 / 456  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Presuda Iancu protiv Rumunije Evropskog suda za ljudska prava od 23. februara 2021. godine

Presuda Iancu protiv Rumunije Evropskog suda za ljudska prava od 23. februara 2021. godine

U prilogu možete preuzeti informacije o predmetu Iancu protiv Rumunije, u kojoj je razmatrano nečelo neposrednosti.

25.02.2021.

Presude i odluke Evropskog suda za ljudska prava od 16. februara 2021. godine

Presude i odluke Evropskog suda za ljudska prava od 16. februara 2021. godine

Informacijom su, između ostalih, obuhvaćeni slijedeći predmeti: Vermeersch v. Belgium i V.C.L. i A.N. protiv UK.

19.02.2021.

Bilteni sudske prakse Suda Bosne i Hercegovine

Bilteni sudske prakse Suda Bosne i Hercegovine

Ovdje možete preuzeti biltene sudske prakse Suda Bosne i Hercegovine iz 2005., 2007., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018. i 2019. godine u PDF formatu.

15.02.2021.

Presude i odluke Evropskog suda za ljudska prava od 9. i 11. februara 2021. godine

Presude i odluke Evropskog suda za ljudska prava od 9. i 11. februara 2021. godine

U prilogu možete preuzeti informaciju o praksi Evropskog suda, između ostalih obuhvaćeni su sljedeći predmeti: Xhoxhaj v. Albania, Antonopoulou v. Greece i N.Ç. v. Turkey.

11.02.2021.

Odabrana sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava i Suda pravde Evropske unije

Odabrana sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava i Suda pravde Evropske unije

U prilogu možete preuzeti publikaciju “Odabrana sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava i Suda pravde Evropske unije” koju je 2020. godine objavio Savjet Evrope u saradnji sa Institutom za uporedno pravo.

10.02.2021.

Časopis „Pravna hronika“

Časopis „Pravna hronika“

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH je 4. novembra 2015. godine postalo saizdavalac časopisa „Pravna hronika“.

09.02.2021.

   1 - 6 / 456  >

Povratak na vrh