Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud u
Srebrenici

mail print fav manja slovaveca slova

Nadležnost Osnovnog suda u Srebrenici

30.09.2011.

Osnovni sud u Srebrenici je mjesno nadležan za opštine Bratunac i Srebrenica.

 

Osnovni sud u Srebrenici stvarno je nadležan za suđenje:

1. u krivičnim predmetima

a) da u prvom stepenu sudi:

  • za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda;
  • za krivična djela za koja je posebnim zakonom propisana nadležnost osnovnog suda;
  • za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na osnovni sud;
  • u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika.

b) da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;

c) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude.

2. građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi

a) u svim građanskim sporovima i

b) u vanparničnom postupku

3. drugim predmetima

a) da sprovodi izvršni postupak,

b) da određuje mjere obezbjeđenja,

c) da obavlja zemljišnoknjižne poslove,

d) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini

e) da vrši druge poslove određene zakonom Nadležnost, unutrašnje uređenje i rad suda regulisani su Zakonom o sudovima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 111/04, 109/05, 37/06, 17/08 i 119/08) i ostalim podzakonskim propisima.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh