Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud u
Srebrenici

mail print fav manja slovaveca slova

Šta je medijacija?

15.07.2011.

Medijacija je postupak u kojem treća neutralna osoba (MEDIJATOR) pomaže strankama u nastojanju da postignu obostrano prihvatljivo rješenje spora.

Medijator uspostavlja i olakšava razgovor između stranaka, kako bi one postigle ovaj cilj.
Medijator ne donosi odluke o tome kako će spor biti riješen. U toku procesa svaka strana u sporu može iznijeti svoje stavove, pojasniti kako trenutni spor utiče na nju, te kakve bi opcije zadovoljile njene interese. Medijator će pažljivo slušati, usmjeravati stranke da razgovaraju o ključnim pitanjima, uočavati zajednička stanovišta i interese stranaka i pomagati strankama da na njima baziraju svoj dogovor.

Medijacija je povoljna za stranke

-Stranke same dolaze do rješenja, što povećava opredjeljenost za provođenje dogovora.
-Mišljenja i vrijednosti stranaka se uvažavaju.
-Medijacija stvara pozitivnu atmosferu i pomaže izgradnji odnosa.
-Medijacija je brza i efikasna.Spor je moguće riješiti u toku nekoliko dana ili sedmica.
-Medijacija je jeftinija u odnosu na druge postupke rješavanja sporova.
-Informacije iznesene u postupku medijacije su povjerljive.
-Iskustva drugih zemalja su pokazala da, čak iako stranke ne postignu sporazum na medijaciji,u kasnijim fazama rješavanja sporova ili u sudskom postupku lakše dolaze do rješenja.

Osnovni principi u postupku medijacije su:

Dobrovoljnost
Strane u sporu dobrovoljno pokreću postupak medijacije i sudjeluju u postizanju sporazuma.

Povjerljivost
Postupak medijacije je povjerljive prirode.Izjave stranaka iznesene u postupku medijacije ne mogu se bez odobrenja stranaka koristiti kao dokaz u bilo kojem drugom postupku.

Jednakost stranaka
Stranke u postupku medijacije imaju jednaka prava.

Neutralnost medijatora
Medijator posreduje na neutralan način,bez predrasuda u pogledu stranaka i predmeta

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh