Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Presude Evropskog suda za ljudska prava od 12. i 14. januara 2021. godine

14.01.2021.

U prilogu možete preuzeti informacije o izabranim predmetima Evropskog suda za ljudska prava za ovu sedmicu.

Informacijom su obuhvaćeni sljedeći predmeti:
 
Sabalić protiv Hrvatske – hrvatske vlasti neadekvatno odgovorile na nasilni homofobni napad na aplikanticu – povreda člana 3. u vezi s članom 14. EK

Svilengaćanin i ostali protiv Srbije - slučaj se odnosi na sudski postupak u vezi s platom aplikanata kao vojnog osoblja – pravo na nepristrasan sud - nema povrede člana 6. EK

 

 


 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

ECHR - 12. i 14.1.2021

Prateće fotografije

Evropski sud za ljudska prava donio odluku u predmetu Alibašić protiv BiH