Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Redovno ažuriranje Mape ratnih zločina – U 2020. godini pripremljeni sažeci 53 predmeta

14.01.2021.

(Sarajevo, 14. januar 2021. godine) – Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) kontinuirano radi na jačanju vladavine prava, te postizanju veće transparentnosti rada pravosuđa Bosne i Hercegovine. Veća transparentnost bh. pravosudnog sistema je i zahtjev Evropske komisije, naročito u predmetima u kojima postoji veliki interes javnosti. Procesuiranje predmeta ratnih zločina predstavlja jedan takav segment rada pravosuđa.

S tim u vezi, VSTV BiH je 9.12.2019. godine potpisao Memorandum o saradnji sa Misijom OSCE-a u Bosni Hercegovini, kojim je izvršena službena predaja Mape ratnih zločina VSTV-u BiH i time nastavljena dugogodišnja  saradnja između VSTV-a BiH i Misije OSCE-a u BiH.

VSTV BiH je putem Odjela za sudsku dokumentaciju i edukaciju Sekretarijata VSTV-a BiH zvanično nastavio rad na ažuriranju Mape ratnih zločina počevši od 1.1.2020. godine. Pravosnažnost predmeta ratnih zločina se redovno prati, te se pristupa izradi sažetaka radi unosa u Mapu. Tokom godine urađeni su sažeci za 53 predmeta ratnih zločina, te je Mapa u potpunosti ažurna sa svim pravosnažno okončanim predmetima do danas. Uporedno sa izradom sažetaka, VSTV BiH nastoji da odgovarajuće pravosnažne presude ratnih zločina unese u Bazu sudskih odluka, kako bi svi predmeti ratnih zločina bili dostupni na jednom mjestu.

Preuzimanje Mape ratnih zločina je u skladu sa vizijom VSTV-a BiH da na jednom mjestu budu dostupne sve pravne informacije koje su relevantne kako za pravosuđe tako i za širu javnost. Mapa ratnih zločina je objavljenja na web stranici https://maparz.pravosudje.ba/ i ima za cilj stvaranje jasne percepcije javnosti o radu pravosuđa BiH na ovim predmetima.

- kraj -


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

MAPA-RZ-SLIKA.png