Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Presude Evropskog suda za ljudska prava od 19. i 21. januara 2021. godine

21.01.2021.

U prilogu možete preuzeti informaciju o presudama Evropskog suda za ljudska prava usvojenim u ovoj sedmici. Informacijom su, između ostalih, obuhvaćene sljedeće presude:
 
Lăcătuş v. Switzerland – izricanjem kazne za prosjačenje povrijeđen član 8. EK
 
Aktiva DOO v. Serbia - predmet se odnosi na oduzimanje i prodaju robe od strane države koja je u vlasništvu kompanije aplikanta – povreda člana 1. Protokola broj 1
 
Trivkanović v. Croatia - slučaj se odnosi na odbijanje domaćeg suda da ponovi parnični postupak uprkos pojavljivanju novih dokaza – povreda člana 6.1. EK.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

ESLJP 19 i 21 1 2021

Prateće fotografije

Evropski sud za ljudska prava donio presudu u predmetu Šekerović i Pašalić protiv BiH